pralaikyti

pralaikyti
pralaikýti tr. 1. leisti prabūti, praturėti kurį laiką: Žiūrėk, kaip meiliai mudu priims ir pavaišins, kad nueisiva, – kokią savaitę ir daugiau pralaikys J.Bil. Kelis mėnesius Liepojaus kalinyje pralaikytas sugrįžo namo . 2. išgyvuoti, išbūti, užtrukti: Dabar [žmonės] ilgesnį amžių pralaĩko Krš. | refl.: Įsteigtoji draugija prasilaikė tik iki 1918 m. Vaižg. Tie gražaus (gražūs) orai gan ilgokai prasilaĩkė Sb. 3. išmaitinti, išpenėti: Gerai pralaikytas, neuždvėsęs, tai ir paveža Ds.duoti pragyvenimą: Kaip aš galiu pralaikýt šeimyną? Gdž. Tegu džiaugiasi, kad jį Zaukienė da pralaĩko Pc. | refl. Pvn. 4. pralenkti, ką nors darant: Ar gali senas pralaikyt tokius vyrus (gerdamas ilgiau už juos gerti)! Lp. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pralaikyti — pralaikýti vksm. Óro úoste mùs pralai̇̃kė dvi̇̀ vãlandas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplaikyti — tr. 1. Ėr, Alv prižiūrėti: Nemoka bičių aplaikyti Rdd. Rūbą aplaikyk, tai daug ilgiau nešiosi Trgn. Gyvuliai aplaĩkomi gerai Mlt. | refl.: Reikia švariai apsilaikytie Jz. ║ duoti pragyvenimą: Reikia tėvai aplaikyt kap pats save Prl. Nejau jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikyti — Š 1. tr., intr. neleisti ką padaryti, sukliudyti, sutrukdyti, suturėti: Atlaikiaũ virstantį J. Vandenį atlaikyti KII173. Dabar ir jam jau sunku atlaikyti ašaras I.Simon. Ar atlaikysi, jeigu ji norės už jo išeiti! Skr. Arklius nebuvo galima taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalaikyti — ×dalaikyti (hibr.) tr. išpildyti: Prisižadojimą reikia dalaikytie Tat. Per keiksmus žmogus nedalaiko žodžio brš. laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaikyti — 1. tr. Ds išturėti rankoje: Širdį drąsią ir ginklą rankoj išlaikyk! S.Nėr. Tas kvailys sako: „Nebegaliu durių išlaikyti, mesiu!“ BsMtII163. ║ neleisti ištrūkti, suvaldyti: Vienas jautis Jonui ištrūko, nubėgęs ir atsigėrė, o kitą jis išlaikė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššerti — 1 iššerti, ìššeria, iššėrė tr. 1. N, Rtr, Š šeriant išlaikyti, užtekti pašaro: Par žiemą visų kiaulių neiššersma – nebūs kuo Vkš. Šįmet labai plika, nėr žolės – kaip aš iššersu karvę, veršuką? Vg. Vienõs [karvės] sunku iššert Žrm. Reikia dūmot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaikyti — N tr. 1. Lpl išturėti rankoje, prie savęs: Tokia sunki kartis – negaliu nulaikyti Lnkv. Sunku yra puokus (pūkus) nulaikyti Šts. ║ neleisti judėti, suvaldyti: Negaliu arklių nulaikyti J. Nenulaiko broleliai žirgelių BsO384. Dyki, gerai šeria, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaikyti — 1. tr. paturėti rankoje, neleisti nukristi: Iš to pasinaudoja ir siuvėjai: jeigu katram nuo adatos kaista pirštai, tai pagauna varlę ir palaiko rankoj BsPII325. ║ neleisti judėti, prilaikyti: Šlapi miežių kruopai palaiko sėlenas, vėtant vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlaikyti — tr. 1. Jdr leisti pabūti kurį laiką: Geriausiai bus jas parlaikyti žemė[je] S.Dauk. Dėkavoju, pone, ką mane perlaikei, jau, rasit, mane atleisi, grįšiu į savo šalį BsPIII239. Žuvis, jį prarijusi, tris dienas ir naktis gyvą savo viduriūse perlaikė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”